fbpx

Huisregels

‘Zevenaar op IJs’ is er voor jong en oud om op een laagdrempelige manier schaatsplezier te
kunnen beleven. Op de schaatsbaan kun je heerlijk genieten van deze oer-Hollandse sport.
Voor de veiligheid en het schaatsplezier van alle bezoekers, zijn er een aantal huisregels
opgesteld. ‘Zevenaar op IJs’ vraagt alle bezoekers onderstaande huisregels in acht te nemen,
zodat iedereen met veel plezier, veilig kan schaatsen.

Huisregels op het ijs

(Schaats)plezier voor iedereen
Het dragen van handschoenen is verplicht
Het dragen van muts of helm wordt aanbevolen
Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten
Schoenen zijn op het ijs niet toegestaan m.u.v. de krabbelbaan.
Schaatsbeschermers graag in de daarvoor bestemde zakken langs de ijsbaan opbergen
Het gebruik van sleetjes, ijshockeysticks, pucks op het ijs is niet toegestaan
Het gebruik van noren is op de ijsbaan niet toegestaan
Aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan dienen te allen tijde te worden opgevolgd
Het is niet toegestaan om (hand)tassen mee het ijs op te nemen

Huisregels algemeen

Het gebruik van een bal is op het gehele terrein en in de hal niet toegestaan
Roken in het gebouw van de ijsbaan is verboden
Toegang tot de ijsbaan is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs
Er bestaat een identificatieplicht op het terrein, indien medewerkers van of namens de
ijsbaan daarom verzoeken
Het nuttigen van alcohol is niet toegestaan in de ijshal m.u.v. de daartoe bestemde
horecagelegenheid.

Indien een overtreding wordt geconstateerd wordt het entreebewijs afgenomen zonder
restitutie
Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd
Honden zijn niet toegestaan in de ijshal
Bezoekers mogen geen soft-/harddrugs bij zich dragen of gebruiken
Bezoekers mogen geen wapens bij zich dragen
Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden
Men mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie
Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de
politie
Voor de veiligheid van de bezoekers maken wij gebruik van een camera
(video)registratiesysteem. Bij het betreden van de ijshal gaat u akkoord met onze privacy
verklaring.

Medewerkers en instructeurs

Om de veiligheid van alle bezoekers te waarborgen, hebben de medewerkers en vrijwilligers
van stichting ‘Zevenaar op IJs’, de taak om toe te zien op de naleving van de genoemde
huisregels.

Ehbo

Eerste hulp kan je terecht bij één van onze vrijwilligers, die tevens EHBO’ers zijn. Is de EHBO-
er niet op zijn post, dan kunt u één van onze medewerkers aanspreken of u melden bij de
kassa.

Toezicht

De stichting ‘Zevenaar op IJs’ maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf om toezicht te
houden, om zo de veiligheid op het terrein en in het gebouw te waarborgen.

Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De
Stichting is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies, schade of diefstal van eigendommen.